حدود 6 سال پیش به توصیه یکی از برادرام که مهندسی نرم‌افزار خونده تصمیم گرفتم برم به واسطه علاقه شدیدی که به کامپیوتر دارم برنامه نویسی کار کنم و به کلاس برنامه نویسی رفتم اولین زبان برنامه نویسی که کار کردم C# بود. رفتم سر اولین کلاس و توی اولین کلاس برنامه نویسی به دلم ننشست خواستم انصراف بدم به توصیه مدیر آموزشگاه با یه استاد دیگه هم تست کردم و دومی هم به دلم ننشست چون من اون موقع به طرز وحشتناکی به گرافیک و انیمیشن علاقه داشتم. باز هم مدیر آموزشگاه گفت بمون و یه استاد دیگه رو امتحان کن و خب من باز سر رودروایسی موندم و قبول کردم. استاد آخری خیلی فرد خوبی بود من رو[…]

User Testing

So you have a usability test this afternoon, and you’ve thought of everything. You’ve built a prototype, written a script, gargled, flossed, and gone through some vocal warmups. Excellent. You are so ready for this. Most of the time, testing sessions go great and your team collects honest, unfiltered feedback. But sometimes the unexpected happens. No matter how much you prepare for an interview or usability test, you still need to stay on your toes and quell some hiccups along the way. These hiccups can come from you, your team, your materials, your environment, the users, etc. Some are obvious, and some are not so obvious. Let’s go over the most common user testing problems—and ways to address them in[…]